ครูพาทำ  ศิษย์ทำได้

นายนพพันธุ์  แก้วเพชร

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

“ความไม่รู้ มีมากกว่าความรู้ หลายคนอาจจะคิดว่ามีความรู้แล้ว แต่ความเป็นจริงเรายังไม่รู้อะไรอีกมาก เพราะความไม่รู้อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวไม่รู้ก่อน จะได้รับเปิดรับความรู้ใหม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ถ่อมตนต่อความรู้ที่มี ยำเกรงต่อความไม่รู้ อย่ายึดติดกับความรู้ที่มี ให้เชื่อมั่นในความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่” 

นายดำรงค์  พลเสน

เว็บไซต์ครูดำรงค์

นายกฤษดา  บุญพามี

เว็บไซต์ครูกฤษดา

นางสาวชลลดา น้อยหลวงชัย

เว็บไซต์ครูชลลดา