ครูพาทำ  ศิษย์ทำได้

นายดำรงค์ พลเสน

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

“ความไม่รู้ มีมากกว่าความรู้ หลายคนอาจจะคิดว่ามีความรู้แล้ว แต่ความเป็นจริงเรายังไม่รู้อะไรอีกมาก เพราะความไม่รู้อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวไม่รู้ก่อน จะได้รับเปิดรับความรู้ใหม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ถ่อมตนต่อความรู้ที่มี ยำเกรงต่อความไม่รู้ อย่ายึดติดกับความรู้ที่มี ให้เชื่อมั่นในความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่” 

นายนพพันธ์ แก้วเพชร

เว็บไซต์ครูนพพันธ์

นางสาวชลลดา น้อยหลวงชัย

เว็บไซต์ครูชลลดา

นายชยพล ศรีดีเอี่ยม

เว็บไซต์ครูชยพล